اطلاعات تماس

ارتباط با فصلنامه

پژوهشگر گرامی

با سلام و احترام؛

 پرسش های خود را به  ایمیل ذیل ارسال فرمایید، حداکثر ظرف یک روز کاری به شما پاسخ داده خواهد شد.

پی‌گیری مقاله:

بر اساس قوانین اداره انتشارات، پرسنل این فصلنامه از ارائه شماره تماسهای شخصی خود منع شده اند. فقط نویسنده مسئول مقاله می تواند آخرین وضعیت مقاله را در پرونده مقاله مشاهده کند، هرگونه تغییری از وضعیت مقاله به نویسنده مسئول اطلاع داده خواهد شد و سایر نویسندگان می توانند از طریق نویسنده مسئول در جریان وضعیت مقاله قرار گیرند.

 ناشر  :انتشارات جالیز

آدرس ناشر:مشهد ،بلوار شهید رضوی ، روبه روی درب دانشکده روانشناسی دانشگاه فردوسی ،پلاک ۱۵،انتشارات جالیز

کد پستی :۹۵۳۱۷۹۳۱۶۳

آدرس فصلنامه :

تهران – خیابان مطهری – خیابان گروس – پلاک ۲ – تلفکس:۸۸۳۲۹۸۵۰

راه های ارتباط با فصلنامه

BMapp2019@yahoo.com
 journal_business_management
 journal_business_management @