برای تماس با فصلنامه از طرق فرم زیر و یا پست الکترونیکی BMapp2019@yahoo.com اقدام شود ، در اسرع وقت پاسخ لازم به ایمیل شخصی ارسال خواهد شد.

در صورت ضرورت می توان با آیدی تلگرامی مدیر داخلی مجله به شناسه dr.matin.mo@ تماس حاصل نمود.

آدرس دبیرخانه : تهران – خیابان مطهری – خیابان گروس – پلاک ۲

BMapp2019@yahoo.com

تلفن تماس ضروری : ۰۹۲۲۶۲۸۷۳۰۲

ناشر فصلنامه : انتشارات جالیز

آدرس ناشر :مشهد ،بلوار شهید رضوی ، روبه روی درب دانشکده روانشناسی دانشگاه فردوسی ،پلاک ۱۵،انتشارات جالیز،کد پستی :۹۵۳۱۷۹۳۱۶۳

BMapp2019@yahoo.com
 journal_business_management
 journal_business_management @