دوره اول ( ۱-۱۳۹۹ )

1دوره1، شماره1 - ( 1-1399 )

مقاله های دوره سوم(پاییز-۱۳۹۹):

 1. افزایش منابع سازمانی با تکیه بر گردش شغلی کارکنان با در نظر گرفتن کیفیت و نوآوری در کار(Article-A-13-9899-1)
 2. تأثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی الکترونیکی بر توسعه بازار خودروهای وارداتی در ایران (مورد مطالعه شرکت مدیران خودرو)(Article-A-13-9899-2)
 3. تقسیم بندی مشتری در تجارت الکترونیک با رویکرد برنامه کاربردی برای مدل کسب و کار نقدی(Article-A-13-9899-3)
 4. بررسي تأثیر مديريت دانش بر عملكرد كاركنان (مطالعه موردی: پتروشيمي متانول كاوه)(Article-A-13-9899-4)
 5. بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سهم بازار(Article-A-13-9899-5)
 6. فقدان ساختار برنامه ریزی مشارکتی؛ تأثیر مشارکت در برنامه ریزی های شهرداری ها(Article-A-13-9899-6)
 7. بررسی مولفه های موثر بر استفاده از بانکداری همراه با رویکرد تلفیقی نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری و مدل تایید انتظارات(Article-A-13-9899-7)
 8. بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی کارکنان(مورد مطالعه: پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه)(Article-A-13-9899-8)
 9. بررسی تأثیر ابعاد مزیت رقابتی بر وفاداری مشتریان(مورد مطالعه: صنایع غذایی ب.آ شیراز)(Article-A-13-9899-9)
 10. شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر در انتخاب برند در صنعت لوازم خانگی و صوتی تصویری، از دیدگاه مشتریان(مطالعه موردی، بورس لوازم خانگی و صوتی تصویری تبریز)(Article-A-13-9899-10)
 11. بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر  بهره‌وری نیروی انسانی در شهرداری اصفهان(Article-A-13-9899-11)
 12. بررسی تاثیر عوامل مؤثر بر ميزان تعهد سازماني كاركنان شهرداری تهران(Article-A-13-9899-12)