1هیات تحریریه محترم فصلنامه :
جناب آقای دکتر میرزا حسن حسینی (دکترای مدیریت بازاریابی/ استاد تمام دانشگاه پیام نور)
جناب آقای دکتر حسین درگاهی (دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی / استاد تمام دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پ‍زشکی تهران)
جناب آقای دکتر احمد سرداری (دکترای مدیریت بازرگانی / دانشیار دانشگاه شاهد و سردبیر دوفصلنامه علمی پژوهشی راهبردهای بازرگانی)
جناب آقای دکتر غلامرضا معمارزاده طهران (دکترای مدیریت دولتی / دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی)
جناب آقای دکتر احد رضایان قیه باشی (فوق دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران / استاد مدعو دانشگاه تهران)
سرکارخانم دکتر حمیده رشادت جو (دکترای مدیریت آموزش عالی / دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد)
جناب آقای دکتر علاالدین ازوجی (دکترای تخصصی اقتصاد سلامت / مشاور وزیر و مدیر کل دفتر سیاستگذاری اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی )
جناب آقای دکتر رضا دهقان (دکترای مدیریت کارآفرینی / مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بهزیستی/ معاون آکادمیک فدراسیون بین المللی گردشگری سلامت ؛اوتساف)
سرکار خانم دکتر فریبا نظری (دکترای گردشگری سلامت / رییس فدراسیون بین المللی گردشگری سلامت ؛اوتساف)
جناب آقای دکتر محرم توانا (دکترای تخصصی مدیریت توریسم / استاد تمام دانشگاه قاضی ترکیه)
جناب آقای دکتر ناصر زمانی (دکترای تخصصی آموزش و ترویج کشاورزی / دانشیار دانشگاه شیراز)
جناب آقای دکتر کیهان تاج الدینی (دکترای تخصصی مدیریت / استاد تمام دانشگاه بین المللی توکیو)
سرکارخانم دکتر متینه مقدم (دکترای مدیریت بازرگانی/ مدرس دانشگاه )
جناب آقای دکتر امیر جبلی ( دکترای مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی و رفتار سازمانی / مشاور توسعه منابع انسانی بنیاد ملی نخبگان)
جناب آقای دکتر عبدالرسول قجر( دکترای مدیریت منابع نفت / رییس بازرسی فنی شرکت خطوط لوله نفت خوزستان)
جناب آقای دکتر رضا محمدی درویش وند ( دکترای مالی- حقوق مالی / عضو کمیسیون مالی)
جناب آقای دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان ( دکترای مدیریت کسب و کار / کارآفرین برتر استان خوزستان سال 1398)
سرکار خانم دکتر مریم عبدلی ( دکترای مدیریت بازرگانی / مدرس دانشگاه )
جناب آقای دکتر ابراهیم زارع پور(دکترای بازاریابی بین الملل / مدرس دانشگاه)
جناب آقای دکتر شعیب رستمی(دکتری حسابداری و مدرس دانشگاه)
جناب آقاي دكتر كريم رضائي زاده (پست دكتري مديريت كسب و كار)
2کمیته علمی و هیئت محترم داوران فصلنامه :
جناب آقای دکتر امیر جبلی (دکترای مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی و رفتار سازمانی دانشگاه تهران )
جناب آقای پوریا فرح گل ( کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی / گرایش تحقیق در عملیات
سرکار خانم سپیده خوشاب(کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی)
سرکار خانم دکتر سمیه محقق(دکترای حقوق بین الملل دانشگاه لیون فرانسه )
جناب آقای سید زمان موسوی میرکلائی(کارشناسی ارشد مدیریت دولتی / گرایش مدیریت مالی )
سرکار خانم دکتر اکرم قره پاشا (دکترای مدیریت بازرگانی )
جناب آقای دکتر مجید آرین زادگان (دکترای مدیریت دولتی )
جناب آقای دکتر محمد حسین علی مددی(دکترای مدیریت دولتی / دکترای مهندسی صنایع)
جناب آقای مهندس جعفر جعفرزاده(کارآفرین برتر استان خوزستان / مدیر مجموعه اهواز ملک)
سرکار خانم لیلا کهنسال (کارشناس ارشد روانشناسی بالینی )
جناب آقای سید محمدرضا حسینی علی آباد(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک )
سرکار خانم مهندس سمیه حرمتی ( کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی/ DBA /مدرس مدعو دانشگاه آزاد/سرممیز استاندارد ازمایشگاههای تشخیص طبی)
جناب آقای سید عماد الدین امامی فر(دانشجوی دکترای حسابداری)
جناب آقای سید مجتبی موسوی(کارشناسی ارشد حسابداری/مدرس دانشگاه )
سرکار خانم دکتر مریم زرندی(دکترای مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی)
سرکار خانم سمیه لله گانی دزکی (کارشناسی ارشد مدیریت دولتی / مدرس دانشگاه پیام نور)
جناب آقای عادل کاظمی (کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک)
سرکار خانم فائزه بوالحسنی(کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول)
جناب آقای دکتر وحید سارنگ(دکترای مدیریت مالی)
سرکار خانم مهندس پریسا نجفی
سرکار خانم سمانه یعقوبی رزگی
جناب آقای حسن غفاری
جناب آقای میر مهدی حسینی
سرکار خانم فاطمه زارع مویدی
سرکار خانم الهام غلامی
سرکار خانم آرزو صالحی فر(کارشناس ارشد مدیریت صنعتی)
سرکار خانم دکتر رویا محمودی(دکتری مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک / مدرس دانشگاه)

هیئت تحریریه محترم فصلنامه :

 1. جناب آقای دکتر میرزا حسن حسینی (دکترای مدیریت بازاریابی/ استاد تمام دانشگاه پیام نور)
 2. جناب آقای دکتر حسین درگاهی (دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی / استاد تمام دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پ‍زشکی تهران)
 3. جناب آقای دکتر احمد سرداری (دکترای مدیریت بازرگانی / دانشیار دانشگاه شاهد و سردبیر دوفصلنامه علمی پژوهشی راهبردهای بازرگانی)
 4. جناب آقای دکتر غلامرضا معمارزاده طهران (دکترای مدیریت دولتی / دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی)
 5. جناب آقای دکتر عباس خدادادی( دکترای مدیریت استراتژیک/ استادیار دانشگاه ازاد واحد یادگار امام خمینی (ره))
 6. سرکارخانم دکتر حمیده رشادت جو (دکترای مدیریت آموزش عالی / دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد)
 7. جناب آقای دکتر محرم توانا (دکترای تخصصی مدیریت توریسم / استاد تمام دانشگاه قاضی ترکیه)
 8. جناب آقای دکتر ناصر زمانی (دکترای تخصصی آموزش و ترویج کشاورزی / دانشیار دانشگاه شیراز)
 9. جناب آقای دکتر کیهان تاج الدینی (دکترای تخصصی مدیریت / استاد تمام دانشگاه بین المللی توکیو)
 10. جناب آقای دکتر مهرزاد سرفرازی(دکتری مدیریت دولتی / استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان )
 11. سرکار خانم دکتر سیده معصومه غمخواری(استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران)
 12. سرکار خانم دکتر ارکیده حامدی(استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران)
 13. سرکار خانم شادان وهاب زاده ( استادیار ، مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)
 14. جناب آقای دکتر محمد امین ترابی(دکترای مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران)
 15. جناب آقای دکتر امیر جبلی ( دکترای مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی و رفتار سازمانی )
 16. جناب آقای دکتر عبدالرسول قجر( دکترای مدیریت منابع نفت / رییس بازرسی فنی شرکت خطوط لوله نفت خوزستان)
 17. جناب آقای دکتر رضا محمدی درویش وند ( دکترای مالی- حقوق مالی / عضو کمیسیون مالی)
 18. جناب آقای دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان ( دکترای مدیریت کسب و کار / کارآفرین برتر استان خوزستان سال ۱۳۹۸)
 19. سرکار خانم دکتر مریم عبدلی ( دکترای مدیریت بازرگانی / مدرس دانشگاه )
 20. جناب آقاي دكتر كريم رضائي زاده (پست دكتري مديريت كسب و كار)
 21. جناب آقاي دكتر پوریا فرح گل (دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستم ها / دانشگاه امام حسین)
 22. سرکار خانم دکتر هانیه حافظ نیا (دکتری مدیریت استراتژیک/ دانشگاه تهران )
کمیته علمی و هیئت محترم داوران فصلنامه :
 1. سرکار خانم دکتر سیده معصومه غمخواری(استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران)
 2. سرکار خانم دکتر ارکیده حامدی(استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران)
 3. جناب آقای دکتر محمد امین ترابی(دکترای مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران)
 4. جناب آقای دکتر امیر جبلی (دکترای مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی و رفتار سازمانی دانشگاه تهران )
 5. جناب آقای دکتر حامد خرسندی نوشهری (دکترای مدیریت بازرگانی)
 6. جناب آقای پوریا فرح گل ( دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی / گرایش مدیریت سیستم ها)
 7. سرکار خانم سمانه حاتمی(كارشناسی ارشد مديريت صنعتی/سرپرست برنامه ريزی نيروی انسانی پتروشيمی شيراز)
 8. سرکار خانم سپیده خوشاب(کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی)
 9. سرکار خانم دکتر سمیه محقق(دکترای حقوق بین الملل دانشگاه لیون فرانسه )
 10. جناب آقای سید زمان موسوی میرکلائی(کارشناسی ارشد مدیریت دولتی / گرایش مدیریت مالی )
 11. سرکار خانم دکتر اکرم قره پاشا (دکترای مدیریت بازرگانی )
 12. جناب آقای دکتر مجید آرین زادگان (دکترای مدیریت دولتی )
 13. جناب آقای دکتر محمد حسین علی مددی(دکترای مدیریت دولتی / دکترای مهندسی صنایع)
 14. جناب آقای مهندس جعفر جعفرزاده(کارآفرین برتر استان خوزستان / مدیر مجموعه اهواز ملک)
 15. سرکار خانم لیلا کهنسال (کارشناس ارشد روانشناسی بالینی )
 16. جناب آقای سید محمدرضا حسینی علی آباد(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک )
 17. سرکار خانم مهندس سمیه حرمتی ( کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی/ DBA /مدرس مدعو دانشگاه آزاد/سرممیز استاندارد ازمایشگاههای تشخیص طبی)
 18. جناب آقای سید عماد الدین امامی فر(دانشجوی دکترای حسابداری)
 19. جناب آقای سید مجتبی موسوی(کارشناسی ارشد حسابداری/مدرس دانشگاه )
 20. سرکار خانم دکتر مریم زرندی(دکترای مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی)
 21. سرکار خانم سمیه لله گانی دزکی (کارشناسی ارشد مدیریت دولتی / مدرس دانشگاه پیام نور)
 22. جناب آقای عادل کاظمی (کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک)
 23. سرکار خانم فائزه بوالحسنی(کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول)
 24. جناب آقای دکتر وحید سارنگ(دکترای مدیریت مالی)
 25. سرکار خانم مهندس پریسا نجفی
 26. سرکار خانم سمانه یعقوبی رزگی
 27. جناب آقای میر مهدی حسینی
 28. سرکار خانم فاطمه زارع مویدی
 29. سرکار خانم الهام غلامی
 30. سرکار خانم آرزو صالحی فر(کارشناس ارشد مدیریت صنعتی)
 31. سرکار خانم دکتر رویا محمودی(دکتری مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک / مدرس دانشگاه)
 32. سرکار خانم اعظم گوزلی(کارشناسی ارشد علوم تربیتی-برنامه ریزی آموزشی/كارشناس مسؤل امور فرهنگی و هنری موزه)
 33. جناب آقای دکتر ایمان سیف آبادی (دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی)
 34. سرکار خانم دکتر مهسا اله یاری(دکتری مدیریت صنعتی)