کلیه شماره های مجله

یکی از شماره مقالات را برای مشاهده انتخاب کنید:

1مقاله های دوره اول ( بهار -1399)
 • نقش اقتصاد مقاومتی در ارتقاء بهره­ وری و کارآفرینی، تولید داخلی و اشتغال( Article-A-1-9899-2)
 • ارائه الگویی برای تعیین عوامل تاثیرگذار بر جذب سرمایه گذاری در مناطق تجاری-خارجی(Article-A-1-9899-4)
 • شناسایی تاکتیک ها و تکنیک های استراتژی زیان هراسی(Article-A-1-9899-5)
 • خدمات اجتماعی و مدیریت منابع انسانی(Article-A-1-9899-6)
 • بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی وکارآفرینی سازمانی(Article-A-1-9899-7)
 • بررسی تأثیر رفتار حمایتی مدیران بر تصمیم‌گیری مشارکتی با نقش میانجی­گری وجدان کاری در سازمان‌های ورزشی(Article-A-1-9899-8)
 • بررسی اجمالی تامین منابع و بودجه اقدامات بشردوستانه و رویکرد های آن (Article-A-1-9899-9)
 • تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بین المللی اقتصاد در گروه خودروسازی ایران خودرو(Article-A-2-9899-1)
 • سرمایه فکری(Article-A-2-9899-2)
 • نقش سرمایه اجتماعی در ترویج دورکاری(Article-A-2-9899-3)
 • نقش آموزش بر بهره وری نیروی انسانی(Article-A-2-9899-4)
 • بررسی عوامل تاثیر گذار بر بروز نوآوری و خلاقیت در سازمان ها(Article-A-2-9899-5)
 • تحلیل نقدهای وارده بر تئوری عاملیت(در بستر مدیریت دولتی )(Article-A-2-9899-6)
 • تاثیر رضایت شغلی بر عملکرد سازمانی(Article-A-2-9899-7)
 • بررسی تأثیر به‌کارگیری مدل رفتاری DISC بر افزایش بهره‌وری منابع انسانی(Article-A-2-9899-8)
 • 2مقاله های دوره دوم( تابستان-1399)
 • بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای بیمه عمر (مطالعه موردی : بیمه ایران)(Article-A-3-9899-1)
 • بررسی ارتباط بین دانشگاه و صنعت با رویکرد کارآفرینی دانشگاهی (Article-A-3-9899-2)
 • بررسی تاثیر جوسازمانی بر نوآوری در خدمات (Article-A-3-9899-3)
 • بررسی تاثیر بنیان های بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مصرف کننده در ایران با رویکرد فراتحلیل (Article-A-3-9899-4)
 • بررسی تاثیر محرک های دارایی مشتریان بر قصد وفاداری مشتریان بانک ها با در نظر گرفتن متغیر میانجی احساسات(مورد مطالعه: موسسه اعتباری نور) (Article-A-3-9899-5)
 • ارزیابی بلوغ مدیریت دانش با استفاده از مدل سازمان بهره وری آسیایی (مطالعه موردی: شرکت گاز استان کردستان) (Article-A-3-9899-6)
 • تأثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد آژانسهای گردشگری: نقش میانجی تعهد سازمانی و رفتار شهروندی(Article-A-3-9899-7)
 • بررسي موانع عموميت يافتن استفاده از شبکه‌های اجتماعي(تلگرام) در امور داخلي(Article-A-4-9899-1)
 • بررسی تطبیقی فرایند برنامه ریزی سازمانی در قران و ادب فارسی(Article-A-4-9899-2)
 • راهکارهای توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در بین معلمان شهرستان گچساران(Article-A-4-9899-3)
 • حسابداری با رویکرد اجتماعی(Article-A-4-9899-4)
 • شناسایی تاثیر سرمایه انسانی بر فرآیند کارآفرینی(Article-A-4-9899-5)
 • بررسی عوامل بازدارنده توسعه کارآفرینی بانوان با رویکرد اجتماعی(Article-A-4-9899-6)
 • مطالعه روان شناختی تاثیر سیاستهای آموزشی بهداشتی والدین بر فرزندان(Article-A-5-9899-1)
 • بررسی و شناسایی عوامل رشد تفکر خلاقانه و تفکر طراحی در کودکان(Article-A-5-9899-2)
 • بررسی میزان رضایتمندی شهروندان گچسارانی از مدیریت شهری (Article-A-5-9899-3)
 • چشم¬انداز سازی مشارکتی در فرایند راهبرد توسعه شهری شهر گچساران تا سال 1406 (Article-A-5-9899-4)
 • بررسی تطبیقی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه شهری با استفاده از تکنیک AHP در شهرستان گچساران (Article-A-5-9899-5)
 • بررسی فرایند و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه(Article-A-5-9899-6)
 • بررسی تأثیر پیاده سازی استراتژِی های رقابتی پورتر در عملکرد شرکت از دیدگاه مشتریان شرکت گلرنگ(Article-A-5-9899-7)
 • تأثیر نیازهای روان‌شناختی در عملکرد شغلی کارکنان(Article-A-6-9899-1)
 • تاثیر حاکمیت شرکتی بر ریسک پذیری در افزایش سهم از بازار (Article-A-6-9899-2)
 • نقش واسطه ای سرمایه فکری در رابطه مدیریت استعداد  با نوآوری فردی(Article-A-6-9899-3)
 • ارزیابی تجربه مشتریان فولاد مبارکه اصفهان(Article-A-6-9899-4)
 • بررسی تاثیر وفاداری به نام تجاری در تجارت اجتماعی(Article-A-6-9899-5)
 • گونه شناسی شایعه و ارتباط آن با عملکرد شغلی کارکنان(Article-A-6-9899-6)
 • بررسي نقش شهر هوشمند در توسعه شهري منطقه اي(Article-A-6-9899-7)
 • مارکسیسم و بازاریابی(Article-A-7-9899-1)
 • تاثیر مدیریت الکترونیکی روابط با مشتری بر وفاداری و حفظ مشتریان همراه اول(Article-A-7-9899-2)
 • تاثیر قابلیت های پویای هوش و تجزیه و تحلیل تجاری بر توانمندسازی عملکرد سازمانی(Article-A-7-9899-3)
 • تحلیل نقش کارآفرینی استراتژیک و سرمایه­ی اجتماعی بر مدیریت زنجیره­ی تأمین پایدار و عملکرد سازمانی(Article-A-7-9899-4)
 • بررسی تأثیر ویژگی‌های فروشگاه و کیفیت خدمات بر دلبستگی مکانی(Article-A-7-9899-5)
 • تأثیر شخصی ­سازی رسانه­ های اجتماعی بر افزایش وفاداری به برند رامک و کیفیت درک شده(Article-A-7-9899-6)
 • شناسایی و رتبه بندی الگوهای بیرونی وبسایت های اینترنتی و تاثیر آن بر درک مصرف کننده با تاکید بر حالات درونی مشتریان(Article-A-7-9899-7)
 • مطالعه رهبری تغییر و ره آوردهای آن در سازمان(Article-A-8-9899-1)
 • بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر اثربخشی بازاریابی(Article-A-8-9899-2)
 • سکوت سازمانی(Article-A-8-9899-3)
 • تبیین و اولویت بندی میزان ارتباط مراحل چرخه دانش بر کارایی در صنعت روی(Article-A-8-9899-4)
 • نقش تمایلات سرمایه گذاران بر بازده دارایی‌ها و ویژگی‌های شرکت (مطالعه موردی شرکت‌های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)(Article-A-8-9899-5)
 • بررسی تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتري بر عملکرد مالی(بانک سپه شعبات استان مرکزی )(Article-A-8-9899-6)
 • ارائه مدل توسعه فعالیت­های کارآفرینانه زنان در حوزه فناوری((Article-A-8-9899-7)
 • بررسی کیفیت خدمات ارزی بانک‌های ایرانی در دوران تحریم((Article-A-9-9899-1)
 • بررسی تاثیر تجربه برند بر نگرش برند، اعتبار برند و ارزش ویژه برند((Article-A-9-9899-2)
 • استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد کارمندان آبفای سنندج((Article-A-9-9899-3)
 • بررسی عوامل مؤثر بر ناسازگاری ادراکی – شناختی در خرید ناگهانی((Article-A-9-9899-4)
 • تاثیر جایزه کالایی و تخفیفات دوره ای قیمت بر رفتار پرداخت مصرف کننده((Article-A-9-9899-5)
 • بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و حاشیه سود خالص((Article-A-9-9899-6)
 • ریسک‌پذیری بر قصد گردشگری سلامت با میانجی‌گری تبلیغات شفاهی و اعتماد به مقصد (مورد مطالعه: گردشگران عراقی)((Article-A-9-9899-7)
 • رهبری برای پیاده سازی طرح استراتژیک یک سازمان(مورد مطالعاتی صنف پرستاری)((Article-A-10-9899-1)
 • نقش مدیریت دانش در پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت منابع سازمانی و خلق ارزش برای مشتری و سازمان((Article-A-10-9899-2)
 • بررسی تاثیر ترس و اعتماد به نفس در اختاپوسی شدن مدیر((Article-A-10-9899-3)
 • نقش اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی شرکت ها در قبال برند((Article-A-10-9899-4)
 • بررسی نقش تحقیق و توسعه در ویژگی های کارآفرینی کارکنان شرکت ایران خودرو شهر تهران(Article-A-10-9899-5)
 • تبیین رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازماني در کارکنان توزیع برق شیراز(Article-A-10-9899-6)
 • بررسی نقش جهت‌گیری برند و جایگاه‌یابی برند بر عملکرد برند در بازارهای بین‌الملل(Article-A-10-9899-7)
 • تاثیر تکنیک های خود انگیزشی برخودکارآمدی کارکنان در حال تحصیل سازمان ثبت اسناد و املاک(مطالعه موردی:استان مازندران)(Article-A-11-9899-1)
 • مطالعه رابطه بين متغيرهای كلان اقتصادی و بازده سهام با توجه به اندازه شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(Article-A-11-9899-2)
 • بررسی بازده بازار ثانویه عرضه هاي اولیه سهام براساس شاخص بازار در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1394-1389(Article-A-11-9899-3)
 • تحليل رابطه سرمايه اجتماعي با افزايش بهره وري واحدهاي صنفي منتخب(Article-A-11-9899-4)
 • بررسی موانع استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت درکارخانه نیشکرهفت تپه(Article-A-11-9899-5)
 • بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) در بانک رفاه استان سیستان و بلوچستان(Article-A-11-9899-6)
 • اولویت‌بندی عوامل شکست پروژه‌های مهندسی مجددفرآیند(BPR)  باتکنیک تصمیم‌گیری چند معیاره AHP (مطالعه موردی: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات)(Article-A-11-9899-7)
 • تدوین استراتژیهای توسعه منابع انسانی در امور مالیاتی شهر و استان تهران(Article-A-12-9899-1)
 • شناسایی عوامل موثر بر طراحی داشبورد بازاریابی(مورد مطالعه صنایع غذایی)(Article-A-12-9899-2)
 • مدل‌سازی خرید مد آنلاین:ارزیابی مبتنی بر خرید حرفه‌ای مد آنلاین(Article-A-12-9899-3)
 • تأثیر معنویت درمحیط کار بر رفتار طرفدار محیط زیست با استفاده از مدل میلیمن(Article-A-12-9899-4)
 • تأثیر فناوری اطلاعات برچابکی با استفاده از روش فازی(به انضمام مطالعه موردی)(Article-A-12-9899-5)
 • بررسی تأثیر ابعاد شخصیتی برند و دانش برند بر ارزش ویژه برند با در نظر گرفتن تبلیغات کلامی(Article-A-12-9899-6)
 • 3مقاله های دوره سوم(پاییز-1399)

  مقاله های دوره اول (بهار-۱۳۹۹):

  1.  تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بین المللی اقتصاد (Article-A-2-9899-1)
  2.  سرمایه فکری(Article-A-2-9899-2)
  3.  نقش سرمایه اجتماعی در ترویج دورکاری(Article-A-2-9899-3)
  4. نقش آموزش بر بهره وری نیروی انسانی(Article-A-2-9899-4)
  5. بررسی عوامل تاثیر گذار بر بروز نوآوری و خلاقیت در سازمان ها(Article-A-2-9899-5)
  6.  تحلیل نقدهای وارده بر تئوری عاملیت(در بستر مدیریت دولتی)(Article-A-2-9899-6)
  7.  تاثیر رضایت شغلی بر عملکرد سازمانی (Article-A-2-9899-7)
  8.  بررسی تأثیر به‌کارگیری مدل رفتاری DISC بر افزایش بهره‌وری منابع انسانی(Article-A-2-9899-8)
  9. بررسی کاربرد اینستاگرام در افزایش فروش محصولات تولیدی( Article-A-1-9899-1)
  10. نقش اقتصاد مقاومتی در ارتقاء بهره­ وری و کارآفرینی، تولید داخلی ( Article-A-1-9899-2)
  11.  ارائه الگویی برای تعیین عوامل تاثیرگذار بر جذب سرمایه گذاری در مناطق تجاری-خارجی(Article-A-1-9899-4)
  12.  شناسایی تاکتیک ها و تکنیک های استراتژی زیان هراسی(Article-A-1-9899-5)
  13.  خدمات اجتماعی و مدیریت منابع انسانی(Article-A-1-9899-6)
  14.  بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی وکارآفرینی سازمانی(Article-A-1-9899-7)
  15.  بررسی تأثیر رفتار حمایتی مدیران بر تصمیم‌گیری مشارکتی  (Article-A-1-9899-8)
  16. بررسی اجمالی تامین منابع و بودجه اقدامات بشردوستانه و رویکرد های آن (Article-A-1-9899-9)

  مقاله های دوره دوم(تابستان-۱۳۹۹):

  1. تدوین استراتژیهای توسعه منابع انسانی در امور مالیاتی شهر و استان تهران(Article-A-12-9899-1)
  2. شناسایی عوامل موثر بر طراحی داشبورد بازاریابی(مورد مطالعه صنایع غذایی)(Article-A-12-9899-2)
  3. مدل‌سازی خرید مد آنلاین:ارزیابی مبتنی بر خرید حرفه‌ای مد آنلاین(Article-A-12-9899-3)
  4. تأثیر معنویت درمحیط کار بر رفتار طرفدار محیط زیست با استفاده از مدل میلیمن(Article-A-12-9899-4)
  5. تأثیر فناوری اطلاعات برچابکی با استفاده از روش فازی(به انضمام مطالعه موردی)(Article-A-12-9899-5)
  6. بررسی تأثیر ابعاد شخصیتی برند و دانش برند بر ارزش ویژه برند با در نظر گرفتن تبلیغات کلامی(Article-A-12-9899-6)
  7. تاثیر تکنیک های خود انگیزشی برخودکارآمدی کارکنان در حال تحصیل سازمان ثبت اسناد و املاک(مطالعه موردی:استان مازندران)(Article-A-11-9899-1)
  8. مطالعه رابطه بين متغيرهای كلان اقتصادی و بازده سهام با توجه به اندازه شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(Article-A-11-9899-2)
  9. بررسی بازده بازار ثانویه عرضه هاي اولیه سهام براساس شاخص بازار در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۹۴-۱۳۸۹(Article-A-11-9899-3)
  10. تحليل رابطه سرمايه اجتماعي با افزايش بهره وري واحدهاي صنفي منتخب(Article-A-11-9899-4)
  11. بررسی موانع استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت درکارخانه نیشکرهفت تپه(Article-A-11-9899-5)
  12. بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) در بانک رفاه استان سیستان و بلوچستان(Article-A-11-9899-6)
  13. اولویت‌بندی عوامل شکست پروژه‌های مهندسی مجددفرآیند(BPR)  باتکنیک تصمیم‌گیری چند معیاره AHP (مطالعه موردی: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات)(Article-A-11-9899-7)
  14. رهبری برای پیاده سازی طرح استراتژیک یک سازمان(مورد مطالعاتی صنف پرستاری)(Article-A-10-9899-1)
  15. نقش مدیریت دانش در پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت منابع سازمانی و خلق ارزش برای مشتری و سازمان(Article-A-10-9899-2)
  16. بررسی تاثیر ترس و اعتماد به نفس در اختاپوسی شدن مدیر(Article-A-10-9899-3)
  17. نقش اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی شرکت ها در قبال برند(Article-A-10-9899-4)
  18. بررسی نقش تحقیق و توسعه در ویژگی های کارآفرینی کارکنان شرکت ایران خودرو شهر تهران(Article-A-10-9899-5)
  19. تبیین رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازماني در کارکنان توزیع برق شیراز(Article-A-10-9899-6)
  20. بررسی نقش جهت‌گیری برند و جایگاه‌یابی برند بر عملکرد برند در بازارهای بین‌الملل(Article-A-10-9899-7)
  21. بررسی کیفیت خدمات ارزی بانک‌های ایرانی در دوران تحریم(Article-A-9-9899-1)
  22. بررسی تاثیر تجربه برند بر نگرش برند، اعتبار برند و ارزش ویژه برند(Article-A-9-9899-2)
  23. استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد کارمندان آبفای سنندج(Article-A-9-9899-3)
  24. بررسی عوامل مؤثر بر ناسازگاری ادراکی – شناختی در خرید ناگهانی(Article-A-9-9899-4)
  25. تاثیر جایزه کالایی و تخفیفات دوره ای قیمت بر رفتار پرداخت مصرف کننده(Article-A-9-9899-5)
  26. بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و حاشیه سود خالص(Article-A-9-9899-6)
  27. ریسک‌پذیری بر قصد گردشگری سلامت با میانجی‌گری تبلیغات شفاهی و اعتماد به مقصد (مورد مطالعه: گردشگران عراقی)(Article-A-9-9899-7)
  28. مطالعه رهبری تغییر و ره آوردهای آن در سازمان(Article-A-8-9899-1)
  29. بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر اثربخشی بازاریابی(Article-A-8-9899-2)
  30. سکوت سازمانی(Article-A-8-9899-3)
  31. تبیین و اولویت بندی میزان ارتباط مراحل چرخه دانش بر کارایی در صنعت روی(Article-A-8-9899-4)
  32. نقش تمایلات سرمایه گذاران بر بازده دارایی‌ها و ویژگی‌های شرکت (مطالعه موردی شرکت‌های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)(Article-A-8-9899-5)
  33. بررسی تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتري بر عملکرد مالی(بانک سپه شعبات استان مرکزی )(Article-A-8-9899-6)
  34. ارائه مدل توسعه فعالیت­های کارآفرینانه زنان در حوزه فناوری(Article-A-8-9899-7)
  35. مارکسیسم و بازاریابی(Article-A-7-9899-1)
  36. تاثیر مدیریت الکترونیکی روابط با مشتری بر وفاداری و حفظ مشتریان همراه اول(Article-A-7-9899-2)
  37. تاثیر قابلیت های پویای هوش و تجزیه و تحلیل تجاری بر توانمندسازی عملکرد سازمانی(Article-A-7-9899-3)
  38. تحلیل نقش کارآفرینی استراتژیک و سرمایه­ی اجتماعی بر مدیریت زنجیره­ی تأمین پایدار و عملکرد سازمانی(Article-A-7-9899-4)
  39. بررسی تأثیر ویژگی‌های فروشگاه و کیفیت خدمات بر دلبستگی مکانی(Article-A-7-9899-5)
  40. تأثیر شخصی ­سازی رسانه­ های اجتماعی بر افزایش وفاداری به برند رامک و کیفیت درک شده(Article-A-7-9899-6)
  41. شناسایی و رتبه بندی الگوهای بیرونی وبسایت های اینترنتی و تاثیر آن بر درک مصرف کننده با تاکید بر حالات درونی مشتریان(Article-A-7-9899-7)
  42. تأثیر نیازهای روان‌شناختی در عملکرد شغلی کارکنان(Article-A-6-9899-1)
  43. تاثیر حاکمیت شرکتی بر ریسک پذیری در افزایش سهم از بازار(Article-A-6-9899-2)
  44. نقش واسطه ای سرمایه فکری در رابطه مدیریت استعداد  با نوآوری فردی(Article-A-6-9899-3)
  45. ارزیابی تجربه مشتریان فولاد مبارکه اصفهان(Article-A-6-9899-4)
  46. بررسی تاثیر وفاداری به نام تجاری در تجارت اجتماعی(Article-A-6-9899-5)
  47. گونه شناسی شایعه و ارتباط آن با عملکرد شغلی کارکنان(Article-A-6-9899-6)
  48. بررسي نقش شهر هوشمند در توسعه شهري منطقه اي(Article-A-6-9899-7)
  49. مطالعه روان شناختی تاثیر سیاستهای آموزشی بهداشتی والدین بر فرزندان(Article-A-5-9899-1)
  50. بررسی و شناسایی عوامل رشد تفکر خلاقانه و تفکر طراحی در کودکان(Article-A-5-9899-2)
  51. بررسی میزان رضایتمندی شهروندان گچسارانی از مدیریت شهری  (Article-A-5-9899-3)
  52. چشم ­انداز سازی مشارکتی در فرایند راهبرد توسعه شهری شهر گچساران تا سال۱۴۰۶(Article-A-5-9899-4)
  53. بررسی تطبیقی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه شهری با استفاده از تکنیک AHP در شهرستان گچساران(Article-A-5-9899-5)
  54.  بررسی فرایند و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه(Article-A-5-9899-6)
  55.   بررسی تأثیر پیاده سازی استراتژِی های رقابتی پورتر در عملکرد شرکت از دیدگاه مشتریان شرکت گلرنگ(Article-A-5-9899-7)
  56. بررسي موانع عموميت يافتن استفاده از شبکه‌های اجتماعي در امور داخلي(Article-A-4-9899-1)
  57. بررسی تطبیقی فرایند برنامه ریزی سازمانی در قران و ادب فارسی(Article-A-4-9899-2)
  58. راهکارهای توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در بین معلمان شهرستان گچساران(Article-A-4-9899-3)
  59.  حسابداری با رویکرد اجتماعی (Article-A-4-9899-4)
  60. شناسایی تاثیر سرمایه انسانی بر فرآیند کارآفرینی (Article-A-4-9899-5)
  61. بررسی عوامل بازدارنده توسعه کارآفرینی بانوان با رویکرد اجتماعی(Article-A-4-9899-6)
  62. بررسی مبانی نظری هوش و نظریه­ های هوش براساس مدل­های هوش هیجانی(Article-A-4-9899-7)
  63. بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای بیمه عمر (مطالعه موردی:بیمه ایران)(Article-A-3-9899-1)
  64.  بررسی ارتباط بین دانشگاه و صنعت با رویکرد کارآفرینی دانشگاهی(Article-A-3-9899-2)
  65. بررسی تاثیر جوسازمانی بر نوآوری در خدمات (مطالعه موردی بانک سینا شعب شهر تهران)(Article-A-3-9899-3)
  66. بررسی تاثیر بنیان های بازاریابی رابطه­ مند بر وفاداری مصرف کننده در ایران با رویکرد فراتحلیل (Article-A-3-9899-4)
  67. بررسی تاثیر محرک های دارایی مشتریان بر قصد وفاداری مشتریان بانک ها با در نظر گرفتن متغیر میانجی احساسات(مورد مطالعه: موسسه اعتباری نور)(Article-A-3-9899-5)
  68. ارزیابی بلوغ مدیریت دانش با استفاده از مدل سازمان بهره وری آسیایی(مطالعه موردی: شرکت گاز استان کردستان)(Article-A-3-9899-6)
  69. تأثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد آژانس­های گردشگری:نقش میانجی تعهد سازمانی و رفتار شهروندی(Article-A-3-9899-7)

   

  مقاله های دوره سوم(پاییز-۱۳۹۹):

  1. افزایش منابع سازمانی با تکیه بر گردش شغلی کارکنان با در نظر گرفتن کیفیت و نوآوری در کار(Article-A-13-9899-1)
  2. تأثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی الکترونیکی بر توسعه بازار خودروهای وارداتی در ایران (مورد مطالعه شرکت مدیران خودرو)(Article-A-13-9899-2)
  3. تقسیم بندی مشتری در تجارت الکترونیک با رویکرد برنامه کاربردی برای مدل کسب و کار نقدی(Article-A-13-9899-3)
  4. بررسي تأثیر مديريت دانش بر عملكرد كاركنان (مطالعه موردی: پتروشيمي متانول كاوه)(Article-A-13-9899-4)
  5. بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سهم بازار(Article-A-13-9899-5)
  6. فقدان ساختار برنامه ریزی مشارکتی؛ تأثیر مشارکت در برنامه ریزی های شهرداری ها(Article-A-13-9899-6)
  7. بررسی مولفه های موثر بر استفاده از بانکداری همراه با رویکرد تلفیقی نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری و مدل تایید انتظارات(Article-A-13-9899-7)
  8. بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی کارکنان(مورد مطالعه: پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه)(Article-A-13-9899-8)
  9. بررسی تأثیر ابعاد مزیت رقابتی بر وفاداری مشتریان(مورد مطالعه: صنایع غذایی ب.آ شیراز)(Article-A-13-9899-9)
  10. شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر در انتخاب برند در صنعت لوازم خانگی و صوتی تصویری، از دیدگاه مشتریان(مطالعه موردی، بورس لوازم خانگی و صوتی تصویری تبریز)(Article-A-13-9899-10)
  11. بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر  بهره‌وری نیروی انسانی در شهرداری اصفهان(Article-A-13-9899-11)
  12. بررسی تاثیر عوامل مؤثر بر ميزان تعهد سازماني كاركنان شهرداری تهران(Article-A-13-9899-12)
  13. میزان تأثیر اجرای استراتژی بازاریابی اجتماعی برجذب مشتری(مطالعه موردی: شرکت سن ایچ)(Article-A-13-9899-13)

  مقاله های دوره چهارم( زمستان۱۳۹۹) 

  1. بررسی عوامل مؤثر برافزایش اثربخشی آموزش ضمن خدمت کارکنان(مورد مطالعه: معلمان شهر مهر)(Article-A-14-9899-1)
  2. کیفیت و انعطاف پذیری در مدیریت زنجیره‌ی تأمین و انتخاب شاخص‌های آن(Article-A-14-9899-2)
  3. بررسی نقش  رفتار سازمانی بر اثر بخشی رسانه های جمعی(Article-A-14-9899-3)
  4. طراحی الگوی تاب آوری زنجیره تامین در صنعت خرده فروشی(Article-A-14-9899-4)
  5. نقش تعهد سازمانی در اثر بخشی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه تهران)(Article-A-14-9899-5)
  6. ابزار سنجش و مدیریت دارایی‌های نامشهود(Article-A-14-9899-6)
  7. طراحی الگوی هوشمندسازی مدیریت فروشگاه های زنجیره ای ایران بر پایه هوش تجاری(Article-A-14-9899-7)
  8. بکارگیری هوش تجاری در ارائه الگویی جهت هوشمندسازی مدیریت فروشگاه های زنجیره ای ایران(Article-A-14-9899-8)
  9. مدیریت پروژه‌های زیرساختی در سازمان‌ها و شرکت‌های عمرانی جهت کاهش تأخیرات بلندمدت(Article-A-14-9899-9)
  10. استقرار سازمان یاد دهنده مولفه ای اثر گذار  بر چابکی سازمان و بهبود عملکرد سازمان(Article-A-14-9899-10)
  11.  نقش استراتژی های منابع انسانی بربهبود توانمندسازی شغلی کارکنان و ایجاد عزت نفس در کارکنان(Article-A-14-9899-11)
  12. واكاوي عوامل موثر بر دورکاری منابع انسانی مبتني برتکنیک فراتركيب(Article-A-14-9899-12)
  13. شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت فرآیندهای سازمان در سامانه ۱۸۸۸(مورد مطالعه شهرداری منطقه ۴)(Article-A-14-9899-14)
  14. بررسی تاثیر بازارگرایی و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد صادرات(مورد مطالعه :شرکت های کوچک و متوسط فعال در عرصه صادرات بین المللی )(Article-A-14-9899-15)
  15. بررسی حسابداری از دیدگاه فن وهنر(Article-A-14-9899-16)
  16. مهندسي ارزش مفاهيم، نظريه ها، تنگناها، چالشها(Article-A-14-9899-17)
  17. طراحی سیستم مدیریت استعداد و نقش آن در  جانشین پروری مدیران(Article-A-14-9899-18)
  18. بررسی سبک رهبری و فرهنگ سازمانی بر کارکرد سازمان یادگیرنده(Article-A-14-9899-19)
  19. سنجش تاثیر تبلیغات اینترنتی در معرفی کسب و کارهای اینترنتی(مطالعه موردی: وب سایت مهارت آموزی و آموزش آنلاین دیجی منیجر)(Article-A-14-9899-21)
  20. سنجش تاثیر استراتژی هوشمندانه برای مدیریت تیم فروش در بازاریابی صنعتی در زمان کرونا(مطالعه موردی: مجموعه تخفیف گو)(Article-A-14-9899-22)
  21. بررسی اثر سرمایه گذاران نهادی برروی نقدینگی بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران(Article-A-14-9899-23)
  22. استراتژی‌های مشارکتی بازاریابی صنعتي(B2B)درشرايط بحران همه گیري بيماري COVID 19(رقابت همكارانه:مفاهيم و توصیه‌ها)(Article-A-14-9899-24)
  23. تأثیر محرک های مشتری و هزینه بر مدیریت زنجیره تأمین سبز و عملکرد محیطی شرکت‌های فعال در صنعت فولاد استان گیلان(Article-A-14-9899-25)
  24. بازاریابی حلال:چالش ها و راه کارها(Article-A-14-9899-26)
  25. نقش قابلیت های مدیریت ریسک در رابطه میان نوآوری در زنجیره تأمین و کسب مزیت رقابتی (مورد مطالعه:شرکت های مستقر در شهرک صنعتی رشت)(Article-A-14-9899-27)
  26. پاسخ های بازاریابی کسب و کار به بحران COVID-19: چشم انداز فرآیند تجارت(Article-A-14-9899-28)
  27. تحلیل موانعاجرای  سیستم بازسازی در صنایع قطعه سازی خودرو ایران با استفاده از تکنیک دیمتل فازی(Article-A-14-9899-29)نقش تجارت اجتماعی درمعاملات الکترونیکی(Article-A-14-9899-30)
  28. بررسی نقش کیفیت درک شده و ارزش درک شده بر تبلیغات دهان به دهان با نقش میانجی رضایت، وفاداری و تعهد(Article-A-14-9899-31)
  29. طراحی مدل بهره وری دورکاری کارکنان دولت در شرایط کرونایی(Article-A-14-9899-32)
  30. بررسی تطبیقی عناصر معماری پایدار در دو کشور ایران و امارات در سال‌های اخیر (۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰)(Article-A-14-9899-33)
  31. مطالعه تاثیر بانکداری الکترونیکی بر نیت رفتاری مصرف کنندگان در صنعت بانکداری(Article-A-14-9899-34)
  32. رابطه غیر خطی توسعه مالی و حاکمیت با در نظر گرفتن نقش رشد اقتصادی در بورس اوراق بهادار(Article-A-14-9899-35)
  33. ارزیابی عملکرد هیئت‏ مدیره شرکت‏های تولیدی بورس اورق بهادار با رویکرد ترکیبی‏کارت امتیازي متوازن و روش‏هاي تصميم گيري چندشاخصه(Article-A-14-9899-36)
  34. ارائه مدل عملیاتی مؤثر برجذب سرمایه گذار(Article-A-14-9899-37)
  35. شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر پايداري مشاغل ايجاد شده توسط كارآفرينان در صندوق كار آفريني اميد استان گيلان با تأكيد بر نقش بيمه(Article-A-14-9899-38)
  36. ارائه مدل  بهره وری ابعاد زنجیره تامین پایدار در صنعت خودروسازی(Article-A-14-9899-39)
  37. رابطه غیر خطی بین رشد اقتصادی و تفاوت های ظریف جهانی سازی با طبقه بندی درآمد:نقش های توسعه مالی و حاکمیت(Article-A-14-9899-40)
  38. بررسی نتایج حمایت های مالی دولت بر عملکرد و موفقیت شرکت­های پارک علم و فناوری زاهدان(Article-A-14-9899-41)
  39. بررسی تأثیر عناصربنیادی مدیریت دانش بر کارایی امور مالی شهرداری شهر زاهدان(Article-A-14-9899-42)
  40. تأثیر توانایی مدیران بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی، کارایی سرمایه گذاری و ریسک سقوط آتی قیمت سهام(Article-A-14-9899-43)
  41. رابطه بین اهرم مالی شرکتها و سود خالص عملیاتی(Article-A-14-9899-44)
  42. رابطه بین میزان نسبت جاری شرکت با سود خالص عملیاتی شرکتهای تولیدی(Article-A-14-9899-45)
  43. بررسی اعتماد به نفس بیش از حد مديریتی در انتخاب تامین مالی بلندمدت(Article-A-14-9899-46)
  44. ارتباط بین ساختار سرمایه با ارزش افزوده نقدی(Article-A-14-9899-47)
  45. بررسی تأثیر توانمندسازي كاركنان بر عملكرد بازاريابي در شعب فعال بیمه‌ای زنجان در حوزه بيمه تكميلي درمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی محرک‌های انگیزشی(Article-A-14-9899-48)
  46. ﺗﺒﯿﯿﻦ مدلهای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ قیمت گذاری دارایی در پیش بینی بازده مورد انتظارسهام(Article-A-14-9899-49)
  47. چالش‌ها و راهکارهای حقوق مالکیت فکری در کتابخانه‌های دیجیتال(Article-A-14-9899-50)]
  48. تأثیر گرایش کارافرینانه، سرمایه های ساختاری و انسانی بر عملکرد شرکتهای کارآفرین با میانجی متغیر نوآوری کارکنان(Article-A-14-9899-51)
  49. شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر گرایش مشتریان به استفاده از بانکداری اینترنتی و همراه بانک در بانک ملت زاهدان(Article-A-14-9899-52)
  50. بررسی تاثیر هیات مدیره، مالکیت نهادی و شدت سرمایه بر شکاف مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(Article-A-14-9899-53)
  51. تعیین تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک و بهبود الکترونیک بر وفاداری مشتریان مطالعه در بین مشتریان بانک ملی استان آذربایجان شرقی(Article-A-14-9899-54)
  52. تاثیر بازاریابی نوآورانه بر وفاداری به برند با نقش واسطه ای رضایت مشتری (مورد مطالعه: مشتریان برند اپل)(Article-A-14-9899-55)
  53. ارائه الگوریتم جدید برای سری متوالی به منظور فشرده سازی آنها در فرآیند اکتشاف داده ها(Article-A-14-9899-56)
  54. رویکرد داده کاوی برای برنامه‌ریزی فرآیند مبتنی بر دانش(Article-A-14-9899-57)
  55.  ارائه الگوریتم جدید برای دنباله های ترتیبی جهت  فشرده سازی آنها در فرآیند کاوش(Article-A-14-9899-58)
  56. تاثیر بازاریابی الکترونیکی، ریسک ادراک شده و ارزش ادراک شده مشتری از خرید اینترنتی بر گرایش به خرید آنلاین(مورد مطالعه: شرکت پرداخت الکترونیک سداد)(Article-A-14-9899-59)